خانواده سمانما

ما به دنبال کسانی هستیم که به مردم و کارشان عشق می ورزند.

اگر اندیشه های خود را شکل ندهید، دیگران آنرا شکل می دهند. اگر خواسته های خود را عملی نکنید، دیگران آنها را عملی خواهند کرد. ما در سمانما به شما کمک خواهیم کرد تا افکار و ایده های خود را عملی کنید. ما دوست داریم برند ایرانی با افتخار یکه تازی کند و اندیشه مردم کشورمان پیشتاز رقابت تنگاتنگ در فضای مجازی باشد.

با همین ایده به سمت راه اندازی و توسعه سایتهای پربازدید کشور رفتیم و همزمان با توجه به اثرگذاری تصویر و ویدیو یکی از مجهزترین اتاقهای مانیتوینگ کشور را راه اندازی کردیم.

تمام این مسیر را بخاطر عشقی که به مردم مان داشتیم، بدون خستگی طی کردیم و به همین دلیل به دنبال کسانی می گردیم که در وهله اول عاشق مردم باشند و بعد عاشق کاری که قرار است در کنار هم انجام دهیم.

موسسان سمانمای علم

سید حسنهاشمی مطهر


مدیرعامل

امیرکرمانیها


رییس هیئت مدیره

علیکرمانیها


معاونت اجرایی

مدیران فنی

رجایی

مسعودرجایی


سردبیر خبر
مقرونی

مهدیمقرونی


مدیر بخش طراحی و توسعه وب
سیف

حسینسیف


مدیر رسانه

کارشناسان

مجتبی فرزین کارشناس تولید محتوا
سید علی میرکاظمی کارشناس تولید محتوا
سید محسن عظیمی نیا کارشناس تولید محتوا
الناز حاجی زاده کارشناس تولید محتوا
مهدی بهرامی کارشناس تولید محتوا
علی کاوند کارشناس تولید محتوا
رضا کوهی کارشناس تولید محتوا
احسان جوادیان کارشناس تولید محتوا
محمد جواد محمدی کارشناس تولید محتوا
فرزانه فیروزان کارشناس تولید محتوا
فرهاد نگین راز کارشناس تولید محتوا
امیر حسین حیدری کارشناس تولید محتوا
مهدی زنگنه کارشناس فنی و برنامه نویس
ایمان درخشنده کارشناس فنی و برنامه نویس
هاجر متولیان امور مالی و حسابداری